Monthly Archives: mai 2017

sistema-za-kontroljpg-570x350

De ce compania dvs.are nevoie de un sistem de control acces şi pontaj?

Category : Ştiri

Astăzi vom discuta despre sistemele de control acces şi pontaj şi modul în care acestea afectează resursa umană într-o organizaţie.
Fiecare companie are integrat un sistem de monitorizare a timpului de muncă al angajaţilor. Unele companii încă folosesc vechea metodă – înregistrarea manuală a timpului de intrare şi de ieşire. Acum, cel mai des se folosesc sistemele de control acces care automatizează procedurile de înregistrare şi de pontaj.

În ce constă un sistem de control acces şi pontaj?

Cu un astfel de sistem putem controla în mod optim accesul (intrările şi ieşirile) în cadrul organizaţiei, iar aceste date se stochează şi se actualizează permanent. Sistemul de control acces şi pontaj este integrat pentru a gestiona personalul unei întreprinderii, atât în cazul repartizării normale a timpului de muncă (8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus), cât şi în cazul muncii în schimburi (repartizare inegală a timpului de muncă).
Cum funcţionează un sistem de control acces şi pontaj?
Principalele funcţionalităţi ale sistemelor de control acces şi pontaj sunt:

 • De control – intrările şi ieşirile persoanelor în cadrul unei clădiri
 • De înregistrare evenimente – monitorizare a accesului persoanelor în diferite spaţii
 • De pontaj – evidenţa orelor lucrate

Fiecare angajat are un card personal de identificare, cu care se înregistrează prin dispozitive specializate instalate la intrarea şi ieşirea clădirii.
Prin sistemul de control acces se înregistrează evenimente de la care obţinem informaţii cu privire la respectarea timpului de muncă de către angajaţi. Se mai înregistrează şi întârzierile angajaţilor, dacă este cazul.
Cu sistemul de control electronic se poate face raport zilnic – individual pentru fiecare angajat în parte, pentru un departament întreg sau raport total pentru toţi angajaţii, cu respectarea anumitor indicatori:

 • ora de intrare şi de plecare de la locul de muncă de către angajaţi;
 • absenţe, întârzieri, durata pauzelor folosite;
 • informaţii despre orele lucrate pentru o perioada setată – săptămână, luna curentă sau luna anterioară;
 • privind timpul de muncă şi schimbul de muncă a fiecărui angajat;
 • raportul “Angajaţii întârziaţi”, prin care obţinem informaţii cu privire la întârzierile, atât pentru un anumit angajat, cât şi pentru respectarea programului de lucru de către angajaţii dintr-un department întreg.

Care departament are o relaţie strânsă cu sistemele de control acces?

Rapoartele şi rezultatele de la sistemele de control acces deservesc departamentele Resurse Umane şi Salarizare şi, uneori, la un nivel superior de management în cadrul companiei. Informaţiile oţinute se transmit ca o referinţă la sfârşitul perioadei către software-ul respectiv şi vor servi la calcularea unei părţi din adaosurile la salariu.

Tipuri de sisteme de control acces:

elektronen-kluch
În funcţie de controlul fizic al accesului
1. Sisteme de control acces cu chipuri integrate în card şi sisteme de interfonie
2. Sisteme cu chei electronice
3. Sisteme de alarma şi de blocare
4. Încuietori electronice
5. Sisteme autonome de control acces – toate informaţiile sunt stocate într-un controler de memorie.
6. Staţii care oferă posibilitate de deblocare de la distanţă, prin apel telefonic.
7. Cititoarele – dispositive electronice, destinate pentru citirea codurilor fără contact
8. Terminale de control acces şi pontaj
9. Turnicheţi şi porţi de control acces
10. Bariere şi uşi automate – automatizează fluxurile de intrare/ieșire de autoturisme în zonele de parcare.
În funcţie de modul de identificare
1. Sistem card acces – cardul conţine datele angajatului – numele, postul de lucru, departament şi etc.
2. Sistem biometric – fiecare angajat se înregistrează prin amprentă, iriş, mâini, voce şi forma feţei
3. Sistem combinat de card şi biometric
4. Prin parolă – fiecare angajat are un cod care introduce la intrarea şi ieşirea, prin intermediul unor dispozitive speciale plasate într-un obiectiv.
Influenţa sistemelor de control acces şi pontaj asupra angajaţilor
Avantajele utilizării unui sistem de control acces şi pontaj:

 • înregistrarea evenimentelor în timp real;
 • stocarea informaţiilor privind evenimentele înregistrate;
 • control zilnic privind prezenţa angajaţilor;
 • control de la distanţă;
 • export de date – permite ca datele din rapoartele individuale să fie înregistrate în format electronic;
 • utilizarea pe scara largă a sistemelor în clădiri rezidenţiale şi publice.

Dezavantajele utilizării unui sistem de control acces şi pontaj:

 • posibilitatea pierderii memoriei din dispozitivele instalate – chipuri sau carduri;
 • deblocare dificilă sau chiar imposibilă a uşilor în caz de defecţiune;
 • costuri ridicate a materialelor pentru echipamente
 • nevoie de întreţinere periodică a dispozitivelor.

Utilizarea unui sistem integrat de control acces şi pontaj va îmbunătăţi modul de organizare a muncii şi va ajuta la autocontrolul angajaţilor.


Intergrare

Cum un sistem de creare a programului de lucru al angajaţilor poate fi integrat cu software-ul de salarizare?

Category : Ştiri

Ce este salarizarea personalului?

Salarizarea personalului este domeniul de baza al managementului resurselor umane în cadrul unei companii, administrează contractele de muncă, procesele financiare şi juridice, precum şi plata salariilor, acordarea tichetelor de masă, cheltuielile pentru produse alimentare şi de transport şi alte activităţi operaţionale.
Cea mai valoroasă resursă a unei companii este Resursa umană. De aceea, procesele legate de prestarea muncii sunt atât de importante şi trebuie să fie optimizate în modul cel mai corect.

Ce servicii de salarizare există:

• calculul salariilor si întocmirea statelor de salarii;
• întocmirea si depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale;
• completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
• întocmirea şi depunerea fişelor fiscale ale angajaţilor;
• analize/prognoze în legătura cu remunerarea personalului;
• consultanţa privind fiscalitatea şi contribuţiile sociale;
• furnizarea de informări legislative in domeniul salarizării;
• asistenţa în implementarea modificărilor legislative in domeniul salarizării;
• intocmirea situaţiilor centralizătoare solicitate de organele de control;
• asistenţa şi pregătirea situaţiilor centralizatoare solicitate de auditorul financiar.

Gestionarea eficientă a serviciilor de salarizare necesită o monitorizare continuă a modificărilor legislaţiei, respectarea termenelor stricte din legislaţia fiscală şi legislaţia muncii.

Ce reprezintă un software de salarizare?

Software-ul de salarizare este proiectat pentru a automatiza activităţile legate de calculul salariilor şi managementul resurselor umane.

Software-ul de salarizare poate fi implementat în companiile mici, mijlocii şi mari, în funcţie de specificul activităţilor legate de managementul personalului şi calculul salariilor.

Un exemplu privind modulul de integrare a unui software de întocmire programe de lucru cu programul de salarizare

În software-ul specializat în crearea programului/graficului de lucru al angajaţilor, prin export pot fi transferate date privitoare la programul de lucru sau/şi sporuri, indemnizaţii, adaosuri.

Acest lucru se realizează prin generarea unui fişier care cuprinde informaţii cu privire la schimburile de lucru şi absenţele angajaţilor care prestează muncă în schimburi.
Datele transferaste vor fi pentru fiecare zi a lunii, cu valorile de timp corespunzătoare.

Este important ca în ambele sisteme, abrevierile schimburilor şi indemnizaţiilor să fie identice. Este necesar ca fiecare angajat să aibă un cod unic /CNP sau un alt număr personal/.

Datorită acestei proceduri, pot fi importate informaţii exacte şi corecte care vor fi necesare pentru calcularea automată a salariilor angajaților, atunci când programul lor de lucru este inegal – calcul automat al orelor de noapte, ore lucrate, gărzi, absenţe şi etc.

Integrarea sistemului de întocmire programe de lucru cu software-ul de salarizare automatizează transmiterea informaţiilor privitoare la programul de lucru al angajaţilor care facilitează procesele de lucru într-o organizaţie.