Cum un sistem de creare a programului de lucru al angajaţilor poate fi integrat cu software-ul de salarizare?

Intergrare

Cum un sistem de creare a programului de lucru al angajaţilor poate fi integrat cu software-ul de salarizare?

Category : Ştiri

Ce este salarizarea personalului?

Salarizarea personalului este domeniul de baza al managementului resurselor umane în cadrul unei companii, administrează contractele de muncă, procesele financiare şi juridice, precum şi plata salariilor, acordarea tichetelor de masă, cheltuielile pentru produse alimentare şi de transport şi alte activităţi operaţionale.
Cea mai valoroasă resursă a unei companii este Resursa umană. De aceea, procesele legate de prestarea muncii sunt atât de importante şi trebuie să fie optimizate în modul cel mai corect.

Ce servicii de salarizare există:

• calculul salariilor si întocmirea statelor de salarii;
• întocmirea si depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale;
• completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
• întocmirea şi depunerea fişelor fiscale ale angajaţilor;
• analize/prognoze în legătura cu remunerarea personalului;
• consultanţa privind fiscalitatea şi contribuţiile sociale;
• furnizarea de informări legislative in domeniul salarizării;
• asistenţa în implementarea modificărilor legislative in domeniul salarizării;
• intocmirea situaţiilor centralizătoare solicitate de organele de control;
• asistenţa şi pregătirea situaţiilor centralizatoare solicitate de auditorul financiar.

Gestionarea eficientă a serviciilor de salarizare necesită o monitorizare continuă a modificărilor legislaţiei, respectarea termenelor stricte din legislaţia fiscală şi legislaţia muncii.

Ce reprezintă un software de salarizare?

Software-ul de salarizare este proiectat pentru a automatiza activităţile legate de calculul salariilor şi managementul resurselor umane.

Software-ul de salarizare poate fi implementat în companiile mici, mijlocii şi mari, în funcţie de specificul activităţilor legate de managementul personalului şi calculul salariilor.

Un exemplu privind modulul de integrare a unui software de întocmire programe de lucru cu programul de salarizare

În software-ul specializat în crearea programului/graficului de lucru al angajaţilor, prin export pot fi transferate date privitoare la programul de lucru sau/şi sporuri, indemnizaţii, adaosuri.

Acest lucru se realizează prin generarea unui fişier care cuprinde informaţii cu privire la schimburile de lucru şi absenţele angajaţilor care prestează muncă în schimburi.
Datele transferaste vor fi pentru fiecare zi a lunii, cu valorile de timp corespunzătoare.

Este important ca în ambele sisteme, abrevierile schimburilor şi indemnizaţiilor să fie identice. Este necesar ca fiecare angajat să aibă un cod unic /CNP sau un alt număr personal/.

Datorită acestei proceduri, pot fi importate informaţii exacte şi corecte care vor fi necesare pentru calcularea automată a salariilor angajaților, atunci când programul lor de lucru este inegal – calcul automat al orelor de noapte, ore lucrate, gărzi, absenţe şi etc.

Integrarea sistemului de întocmire programe de lucru cu software-ul de salarizare automatizează transmiterea informaţiilor privitoare la programul de lucru al angajaţilor care facilitează procesele de lucru într-o organizaţie.