Produse

softwarePlanProfessional

Geocon PlanProfessional este un produs standardizat pentru crearea automată şi semi-automată a graficului lunar de lucru al personalului. Deşi marea complexitate a programului, produsul nostru este intuitiv şi uşor de utilizat. Modele de lucru flexibile, precum şi interfaţă la un sistem software extern de contabilitate, şi sistem de control acces sunt doar câteva dintre avantajele ale programului nostru.
Geocon PlanProfessional oferă o serie de opţiuni cu care puteţi construi o structură similară cu instituţia respectivă, precum şi să definiţi unităţile ei contabile specifice.
Acest software economiseşte nu numai timp şi efort, dar şi asigură optimizarea procesului de planificare şi de contabilizare a timpului de muncă. Sistemul nu doar respectă legislaţia muncii, ci şi, de asemenea, oferă o gamă largă de instrumente care facilitează atât crearea şi prelucrarea graficului de lucru, cât şi contabilizarea a tuturor cheltuielilor organizaţiei, respectând regulilor şi modalităţile de raportare ale acestora.
Programul oferă conversia documentelor în format electronic.
Geocon PlanProfessional este un sistem deschis şi compatibil cu orice software – contabilitate şi de control acces.
Programul este aplicabil în toate domeniile care necesită crearea unui grafic de lucru.
GeoCon poate sugera soluţii adecvate atât pentru înterprinderile mici şi mijlocii, cât şi pentru cele mari.

 

softwarePlanExpert

Pentru satisfacerea nevoilor tot mai mari ale clienţilor noştri în domeniul proiectării graficelor de lucru şi evidenţierea timpului de muncă noi am dezvoltat Geocon PlanExpert care este versiunea corporativă a Geocon PlanProffessional.
Geocon PlanExpert înseamnă – planificare modernă şi flexibilă, interfaţă uşor de utilizat, oferire de soluţii la standarde ridicate, complet orientate către utilizători şi competitivitate.
Geocon PlanExpert este construit ca un sistem de informare şi de sprijinire pentru personalul unei înterprinderi, în activităţile sale zilnice legate de crearea graficelor de lucru şi raportarea timpului de muncă al acestuia.
Geocon PlanExpert este destinat să ajute în activitatea fiecărui membru al personalului, la fiecare nivel din întreaga organizaţie (menageri, operatori de grafic, contabili etc.), cu toate că doar unii membri ai personalului lucrează în mod direct cu programul. Toţi cei care lucrează cu sistemul au acces la anumite funcţii şi date.
Geocon PlanExpert este proiectat pe o bază modulară, ceea ce duce la integrarea mai uşoară a unor noi module şi la posibilitatea de a modifica celor existente.
Geocon PlanExpert include mijloace pentru controlul accesului la sistem şi pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, precum şi instrumente pentru a urmări modificările în baza de date.
În Geocon Plan Expert sunt incluse şi instrumente tehnologice pentru integrarea cu alte sisteme informaţionale bazate pe standardul XML, precum şi alte protocoale specifice.
Geocon PlanExpert funcţionează pe calculatoarele personale compatibile – PC standard, conectate într-o reţea locală sau prin Internet.
Geocon PlanExpert este proiectat şi realizat ca un sistem care poate organiza eficient timpul de muncă al personalului înterprinderilor medii şi mari. Acesta permite utilizarea unui număr mare de staţii de lucru situate pe un teritoriu mare în întreaga ţară.
Pentru a asigura o performanţă optimă şi rapidă, Geocon PlanExpert este implementat ca o aplicaţie client-server cu trei nivele formată din : clienţi, server de aplicaţie (este posibil să se utilizeze mai mult de un server), precum şi sistemul de menagement al bazelor de date.
Această arhitectură are următoarele avantaje:
– Permite partajarea încărcării prin distribuţie fizică a nivelelor.
– Permite utilizarea diferitelor tehnologii.
– Straturile sunt subţiri şi independente şi, prin urmare, acestea sunt uşor de întreţinut şi de a dezvolta.
– Urmărirea uşoară a tranzacţiilor şi a problemelor asociate cu acestea.
– Optimizarea traficului.
– Productivitate ridicată – toata logicа de afaceri este situată în sistemul de management al bazelor de date care previne încărcarea şi prelucrarea a unor cantităţi mari de date printr-o reţea.
– Comunicarea între clienţi şi aplicaţia server-ului se bazează pe TCP sockets/prize. Ele reprezintă un canal de retur fiabil pentru transportul de date între cele două părţi ale aplicaţiei. Aplicaţiile care comunică prin socket pot fi rulate pe acelaşi calculator sau pe calculatoare diferite conectate între ele prin internet sau o altă reţea TCP / IP.
Toate acestea permit funcţionarea simultană a mai multor utilizatori cu aceeaşi bază de date, fără ca aceasta să afecteze viteza de lucru şi performanţa aplicaţiei.

softwarePlanTime

PlanTime este un program dezvoltat ca un modul separat care poate fi integrat în ambele produse ale Geocon Software. Sistemul asigură evidenţa timpului de lucru al personalului, dreptul de acces la diferitele niveluri ale programului şi altele.
Un PC urmăreşte constant întregul sistem prin stocarea de date despre angajaţii care deţin parole de identificare, înregistrează toate trecerile prin punctele de control şi încarcă toate informaţiile în programul de creare grafice de lucru al Geocon Software.
Software-ul are mai multe opţiuni:

1. Raportarea timpului de muncă prin câteva tipuri de sisteme – prin calculator sau amprente digitale.

  • Acest modul asigură un control al timpului de muncă şi control al accesului în timp real.

PlanTime1-1140

  • Interfaţă de utilizator modernă şi intuitivă.
  • Acces multiplu de reţea pentru un număr nelimitat de utilizători.
  • Prin introducerea parolei (individuală pentru fiecare angajat în parte) sau prin amprentele digitale angajatul va fi identificat de software-ul în mod unic şi modulul va înregistra un eveniment – intrare sau ieşire, începutul sau sfârşitul zilei de lucru a angajatului.

PlanTime2-1140

  • Informaţiile din sistemul de control al timpului de muncă se transferă în produsul nostru de planificare şi prelucrare a graficelor de lucru lunare ale personalului.
  • Există posibilitatea de a crea statistici privind prezenţa, întârzierile, concediile, absenţele şi etc. ale fiecărui angajat, bazate pe un grafic din PlanExpert definit în prealabil.

2. Oportunitatea angajaţilor să introducă dorinţe ( pentru schimburi, concediu, absenţe), plus posibilitatea fiecărui angajat să-şi urmărească graficul în mod individual.
Acest modul este realizat în două medii:
1) Мediu grafic – poate fi utilizat în cadrul organizaţiei, dar este necesar să fie instalat în prealabil.

PlanTime3-1140

2) Înterfaţă bazată pe Web – pentru utilizare în afara organizaţiei (de la domiciliu sau pe drum), este suficient să aibă un dispozitiv care să fie conectat la Internet.

Fiecare angajat are parolă cu care se loghează în program. Ea se păstrează într-o formă criptată. Spre deosebire de utilizătorii software-ului, angajaţii nu vor avea acces la proiectul de grafic, la setările, imrimările şi la statisticile programului. După logare apare meniul care permite angajatului să introducă schimburile, absenţele sau concediile dorite de el şi să se uite sau să urmărească graficul său propriu.

De asemenea, în program există un mod foarte practic prin care angajaţii pot edita sau modifica orelor de muncă prestate.