PlanExpert

750pxwhitespace2

softwarePlanExpert

Pentru satisfacerea nevoilor tot mai mari ale clienţilor noştri în domeniul proiectării graficelor de lucru şi evidenţierea timpului de muncă noi am dezvoltat Geocon PlanExpert care este versiunea corporativă a Geocon PlanProffessional.
Geocon PlanExpert înseamnă – planificare modernă şi flexibilă, interfaţă uşor de utilizat, oferire de soluţii la standarde ridicate, complet orientate către utilizători şi competitivitate.
Geocon PlanExpert este construit ca un sistem de informare şi de sprijinire pentru personalul unei înterprinderi, în activităţile sale zilnice legate de crearea graficelor de lucru şi raportarea timpului de muncă al acestuia.
Geocon PlanExpert este destinat să ajute în activitatea fiecărui membru al personalului, la fiecare nivel din întreaga organizaţie (menageri, operatori de grafic, contabili etc.), cu toate că doar unii membri ai personalului lucrează în mod direct cu programul. Toţi cei care lucrează cu sistemul au acces la anumite funcţii şi date.
Geocon PlanExpert este proiectat pe o bază modulară, ceea ce duce la integrarea mai uşoară a unor noi module şi la posibilitatea de a modifica celor existente.
Geocon PlanExpert include mijloace pentru controlul accesului la sistem şi pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, precum şi instrumente pentru a urmări modificările în baza de date.
În Geocon Plan Expert sunt incluse şi instrumente tehnologice pentru integrarea cu alte sisteme informaţionale bazate pe standardul XML, precum şi alte protocoale specifice.
Geocon PlanExpert funcţionează pe calculatoarele personale compatibile – PC standard, conectate într-o reţea locală sau prin Internet.
Geocon PlanExpert este proiectat şi realizat ca un sistem care poate organiza eficient timpul de muncă al personalului înterprinderilor medii şi mari. Acesta permite utilizarea unui număr mare de staţii de lucru situate pe un teritoriu mare în întreaga ţară.
Pentru a asigura o performanţă optimă şi rapidă, Geocon PlanExpert este implementat ca o aplicaţie client-server cu trei nivele formată din : clienţi, server de aplicaţie (este posibil să se utilizeze mai mult de un server), precum şi sistemul de menagement al bazelor de date.
Această arhitectură are următoarele avantaje:

  • Permite partajarea încărcării prin distribuţie fizică a nivelelor.
  • Permite utilizarea diferitelor tehnologii.
  • Straturile sunt subţiri şi independente şi, prin urmare, acestea sunt uşor de întreţinut şi de a dezvolta.
  • Urmărirea uşoară a tranzacţiilor şi a problemelor asociate cu acestea.
  • Optimizarea traficului.

Productivitate ridicată – toata logicа de afaceri este situată în sistemul de management al bazelor de date care previne încărcarea şi prelucrarea a unor cantităţi mari de date printr-o reţea.
Comunicarea între clienţi şi aplicaţia server-ului se bazează pe TCP sockets/prize. Ele reprezintă un canal de retur fiabil pentru transportul de date între cele două părţi ale aplicaţiei. Aplicaţiile care comunică prin socket pot fi rulate pe acelaşi calculator sau pe calculatoare diferite conectate între ele prin internet sau o altă reţea TCP / IP.
Toate acestea permit funcţionarea simultană a mai multor utilizatori cu aceeaşi bază de date, fără ca aceasta să afecteze viteza de lucru şi performanţa aplicaţiei.

PlanExpert-realen-grafik