PlanProfessional

750pxwhitespace2

softwarePlanProfessional

Geocon PlanProfessional este un produs standardizat pentru crearea automată şi semi-automată a graficului lunar de lucru al personalului. Deşi marea complexitate a programului, produsul nostru este intuitiv şi uşor de utilizat. Modele de lucru flexibile, precum şi interfaţă la un sistem software extern de contabilitate, şi sistem de control acces sunt doar câteva dintre avantajele ale programului nostru.

Geocon PlanProfessional oferă o serie de opţiuni cu care puteţi construi o structură similară cu instituţia respectivă, precum şi să definiţi unităţile ei contabile specifice.

Acest software economiseşte nu numai timp şi efort, dar şi asigură optimizarea procesului de planificare şi de contabilizare a timpului de muncă. Sistemul nu doar respectă legislaţia muncii, ci şi, de asemenea, oferă o gamă largă de instrumente care facilitează atât crearea şi prelucrarea graficului de lucru, cât şi contabilizarea a tuturor cheltuielilor organizaţiei, respectând regulilor şi modalităţile de raportare ale acestora.

Programul oferă conversia documentelor în format electronic.
Geocon PlanProfessional este un sistem deschis şi compatibil cu orice software – contabilitate şi de control acces.
Programul este aplicabil în toate domeniile care necesită crearea unui grafic de lucru.
GeoCon poate sugera soluţii adecvate atât pentru înterprinderile mici şi mijlocii, cât şi pentru cele mari.

planprofessional-realen-grafik-1140-2